Hệ thống cửa hàng:

Showroom Hà Nội

271 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kho hàng

KCN Đông La, Đông Hưng, Thái Bình

Email

contact@noithatelite.vn

Hotline

0988803946